Despre

Despre școala noastră

Școala noastră oferă în condiţii optime asigurarea egalității de șanse în pregătirea elevilor pentru învăţământul liceal și profesional,însuşirea de către elevi a sistemului valorilor culturale, morale şi etice, pentru formarea lor ca buni cetățeni europeni, printr-o comunicare deschisă şi permanentă cu părinții și prin crearea unui climat motivaţional și a unor condiţii favorabile de muncă tuturor angajaților.

Structură

Școala Gimnazială “Mihai Vodă”, şcoală cu personalitate juridică are ca structuri: Şcoala cu clasele Pregătitoare-VIII şi Grădiniţa din Mihai Viteazu, Grădiniţa din Cheia și Grădiniţa din Corneşti.
În prezent, activitatea se desfăşoară în 2 clădiri în comuna Mihai Viteazu. Există un număr de 19 de clase ( 18 la secţia română şi 1 la secţia maghiară ) şi un număr de 179 elevi la ciclul primar şi 164 elevi la ciclul gimnazial, Grădiniţa cu 6 grupe ( 4 la secţia română program normal, o grupă program prelungit şi o grupă la secţia maghiară ) şi un număr de 96 copii . În satul Cheia există o grupă de 13 copii, toţi la secţia română. În satul Corneşti există grupă de 13 copii.

Scurt istoric

Pentru învăţământul din comuna Mihai Viteazu, 1 Decembrie 1918, constituie o dată hotărâtoare, deoarece până atunci nu existase un învăţământ românesc organizat susţinut de stat.
Din anul Marii Uniri , în clădirea de pe Strada Principală , numărul 474 funcţionează Şcoala elementară de stat , cu predare în limba română şi limba maghiară. Devenirea învăţământului obligatoriu de 8 ani din anul 1964/1965 pune în discuţie problema spaţiului , întrucât numărul elevilor creşte de la an la an . În urma demersurilor legale se obţine aprobarea construcţiei pentru clădirea şcolară , de pe strada Principală, nr. 1041, lucrare finisată în 1 septembrie 1972, cu 8 săli de clasă , laboratoare , bibliotecă şi o sală de sport.
De-a lungul anilor Şcoala din Mihai Viteazu a avut mai multe denumiri: „Şcoala Primară de Stat”, „Şcoala Elementară”, „Şcoala de şapte ani mixtă nr. I”, „Şcoala generală de 8 ani nr. 18″, „Şcoala generală de 10 ani”, „Şcoala Generală”, „Şcoala cu clasele I – VIII din comuna Mihai Viteazu”, „Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Vodă”, în present numindu-se ”Școala gimnazială Mihai Vodă”.